POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Twoich danych osobowych jest CUBI MEBLE BIUROWE ANDRZEJ STRZYMIŃSKI, ul. gen. Władysława Andersa 7, Białystok 15-124, NIP: 9660267470, REGON: 050438341.
W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w naszej organizacji, podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail biuro@ofis.pl.
W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres wykonywania działalności gospodarczej, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu, dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej, szczegóły składanych zapytań, numer rachunku bankowego, adres IP. Zakres przetwarzanych danych opisaliśmy precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszej polityki.